Najważniejsze produkty przemysłu metalurgicznego

Przemysł metalurgiczny to niezwykle prężnie działająca gałąź przemysłu przetwórczego, która skupia się na uzyskiwaniu z wydobywanych z ziemi rud czystego metalu, obróbce cieplnej metali czy produkcji stopów.

Bezsprzecznie jest to dział gospodarki, który dostarcza niezbędnych surowców innym gałęziom przemysłu, dlatego też jego rola podkreślana jest w aktualnych i przyszłych planach gospodarczych wielu państw.

A jakie są najważniejsze produkty przemysłu metalurgicznego? Chcąc mówić o tej gałęzi przemysłu przetwórczego, bez wątpienia powinniśmy wspomnieć o takich surowcach jak stal, aluminium czy miedź.

Ze względu na powszechne zastosowanie w przemyśle, na wyróżnienie zasługują także cynk, ołów i cyna.

Ponadto wśród produktów przemysłu metalurgicznego wyszczególnić należy metale szlachetne, takie jak złoto, srebro czy platyna.

Nie ulega wątpliwości, że produkty przemysłu metalurgicznego stanowią podstawę budowy wielu urządzeń i maszyn, które udoskonaliły procesy produkcyjne czy ułatwiły życie człowieka.

Jednakże wciąż zbyt niska jest wiedza społeczeństw dotycząca samego przemysłu metalurgicznego i jego ogromnej roli odgrywanej w rozwoju cywilizacyjnym poszczególnych krajów.