Przestrzenna funkcja przemysłu

Przemysł przestrzenny to proces urbanizacji, jaki zachodzi w każdym kraju, dotyka każdego bez względu na czynniki zamierzone i niezamierzone.

Ilość ludności na świecie i każdym państwie z osobna z roku na rok ulega zmianie jedni umierają, kolejni się rodzą, zmienia się polityka, ustrój w zasadzie wszystko to, co nas otacza ulega zmianie.

Każda dziedzina przemysłu wprowadza zmiany, chociaż, na co dzień tego nie zauważamy to na przestrzeni lat są one bardzo widoczne.

Ludzie często zmieniają miejsce zamieszkania ze względu na pracę, ale zmieniają też wygląd przyrody, która ich otacza, aby adoptować ją na miejsca pracy w postaci fabryk czy kopalń.

Przemysł to rozwój to też bogactwo, ale bardzo ważne jest również to jak wpływa na środowisko.

Na szczęście powstaje i funkcjonuje coraz więcej organizacji, które mają na celu minimalizację złego wpływu na środowisko naturalne, zmuszenie przedsiębiorców do patrzenia dalej niż ich własny biznes.

Te wszystkie zmiany są, co prawda nieodwracalne, ale najważniejsze jest to by myśleć o następstwach i konsekwencjach prowadzonych zmian we wspólnej przestrzeni.