Druga faza rewolucji

Nastąpił drugi etap rewolucji przemysłowej, który był potężniejszy od pierwszego i dział się wyjątkowo szybko. Przypadł na przełom XIX i XX wieku.

Nauka i technika rozwijały się gwałtownie i w każdej dziedzinie dokonywano nowych odkryć. Wynalazki znajdowały zastosowanie w przemyśle, w rolnictwie, medycynie, biologii, chemii oraz bezpośrednio korzystali z nich zwykli ludzie.

Całe społeczeństwa korzystały z osiągnięć dziewiętnastowiecznych wynalazców i naukowców. Pojawiły się wtedy wybitne osoby takie jak Louis Pasteur, Alfred nobel, Joseph Monier, Alexander Graham Bell, Emil Berliner, Thomas Alva Edison, Gotlib Daimler, Rudolf Diesel i wiele, wiele innych.

Wszyscy oni dokonali takich odkryć, dzięki którym dziś postęp nadal się dzieje. Do dzisiaj korzystamy z osiągnięć tamtych wynalazców.

Oni sami nie poprzestawali na jednym wynalazku, jeśli według autora odkrycie nie było dość dobre, pracował dalej nad jego udoskonaleniem. Byli również tacy, którzy wynalazczości poświęcili prawie całe życie i z pasją poszukiwali wciąż czegoś nowego.