Przemysł kiedyś a dziś

Przemysł kiedyś wyglądał zupełnie inaczej, inne były potrzeby ludzi najprawdopodobniej, dlatego, że nie wiedzieli jak będzie wyglądać postęp technologii i techniki.

Przemysł kiedyś odbywał się całkowicie poprzez prace człowieka to on wytwarzał produkty następnie je sprzedawał, nie było komputerów, maszyn, reklamy.

Można powiedzieć, że cały proces przemysłu kiedyś był bardzo powolny.

Dziś to wszystko się zmienia, każdy przemysł związany jest z masową produkcją, nie tylko, jakość jest ważna, ale ilość i to by finalny produkt trafił do naj najszerszego spektrum odbiorców.

Dziś przemysł podzielony jest na małe dziedziny, które zajmują się jedną konkretną później łączą się ze sobą, ponieważ są zależne od siebie.

Następnie w grę wchodzi zaplanowanie sprzedaży, na jaki rynek, w jakich ilościach i cenach, propaguje się produkcję z materiałów wtórnych, czyli nadanie im drugiego życia w innej postaci w skrócie nazywa się to recykling biorąc pod uwagę, że ludzi na świecie jest coraz więcej a ekosystem niezmiennie jest w tej samej postaci i ilości jest to ogromnie ważne.