Czym jest metalurgia?

Przemysł metalurgiczny, choćby przez samą nazwę, wykazuje liczne związki z metalurgią. Jednakże o ile większość z nas bez problemu poradzi sobie z definicją przemysłu, naukowa metalurgia jako rzadziej stosowane pojęcie i mniej rozpowszechniona dziedzina może być już bardziej kłopotliwa do ujęcia w ramy definicji.

A czym tak naprawdę jest metalurgia? Metalurgia jest to nauka o metalach, która obejmuje szereg rozbudowanych procesów, takich jak obróbkę plastyczną, odlewnictwo, metaloznawstwo czy metalurgię ekstrakcyjną. Potocznie metalurgia często mylona jest z hutnictwem, ponieważ jej przedmiotem jest również obróbka rud metalu aż do produktu końcowego, jednakże metalurgia najmniej skupia się na procesach ekstrakcji, które stanowią sedno hutnictwa w rozumieniu przemysłu metalurgicznego.

Nie ulega wątpliwości, że choć przemysł metalurgiczny i sama metalurgia mają wiele cech wspólnych, nie można ich ze sobą utożsamiać. Metalurgia jako nauka bowiem przykłada wagę do nieco innych aspektów w procesach i badaniach oraz ma dużo więcej powiązań z przetwórstwem metali rozumianym w kategoriach wytwarzania przedmiotów użytkowych.