Autor: Weronika

Druga faza rewolucji

Nastąpił drugi etap rewolucji przemysłowej, który był potężniejszy od pierwszego i dział się wyjątkowo szybko. Przypadł na przełom XIX i XX wieku. Nauka i technika rozwijały się gwałtownie i w Dalej

Posted on: