Autor: Weronika

Druga faza rewolucji

Nastąpił drugi etap rewolucji przemysłowej, który był potężniejszy od pierwszego i dział się wyjątkowo szybko. Przypadł na przełom XIX i XX wieku. Nauka i technika rozwijały się gwałtownie i w Dalej

Posted on:

Ekologia a postęp

Wraz z rozwojem przemysłu papierniczego, gdzie stosowano coraz nowocześniejsze i większe maszyny, pojawiły się problemy zagrażające naszemu środowisku. Wiadomo, że do produkcji papieru potrzebna jest celuloza

Posted on: