Kategoria: Przemysł

15 marca 2019 Wyłącz

Druga faza rewolucji

przez Dorota

Nastąpił drugi etap rewolucji przemysłowej, który był potężniejszy od pierwszego i dział się wyjątkowo szybko. Przypadł na przełom XIX i…

10 marca 2019 Wyłącz

Ekologia a postęp

przez Dorota

Wraz z rozwojem przemysłu papierniczego, gdzie stosowano coraz nowocześniejsze i większe maszyny, pojawiły się problemy zagrażające naszemu środowisku. Wiadomo, że…

6 marca 2019 Wyłącz

Przestrzenna funkcja przemysłu

przez Dorota

Przemysł przestrzenny to proces urbanizacji, jaki zachodzi w każdym kraju, dotyka każdego bez względu na czynniki zamierzone i niezamierzone. Ilość…

2 marca 2019 Wyłącz

Przemysł kiedyś a dziś

przez Dorota

Przemysł kiedyś wyglądał zupełnie inaczej, inne były potrzeby ludzi najprawdopodobniej, dlatego, że nie wiedzieli jak będzie wyglądać postęp technologii i…

1 marca 2019 Wyłącz

Kopalnictwo i hutnictwo

przez Dorota

Kopalnictwo i hutnictwo w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięte. Posiadamy kilka okręgów górnictwa z długoletnią historią i doświadczeniem i chociaż…

20 lutego 2019 Wyłącz

Żarówka

przez Dorota

W życiu człowieka bardzo istotną rolę odgrywa światło. Od dawna wielu odkrywców nurtowało zagadnienie oświetlenia przestrzeni. Badacze w różnych krajach…