Kategoria: Przemysł

Druga faza rewolucji

Nastąpił drugi etap rewolucji przemysłowej, który był potężniejszy od pierwszego i dział się wyjątkowo szybko. Przypadł na przełom XIX i XX wieku. Nauka i technika rozwijały się gwałtownie i w Dalej

Posted on:

Ekologia a postęp

Wraz z rozwojem przemysłu papierniczego, gdzie stosowano coraz nowocześniejsze i większe maszyny, pojawiły się problemy zagrażające naszemu środowisku. Wiadomo, że do produkcji papieru potrzebna jest celuloza

Posted on:

Przemysł kiedyś a dziś

Przemysł kiedyś wyglądał zupełnie inaczej, inne były potrzeby ludzi najprawdopodobniej, dlatego, że nie wiedzieli jak będzie wyglądać postęp technologii i techniki. Przemysł kiedyś odbywał się całkowicie

Posted on:

Kopalnictwo i hutnictwo

Kopalnictwo i hutnictwo w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięte. Posiadamy kilka okręgów górnictwa z długoletnią historią i doświadczeniem i chociaż co jakiś czas otrzymujemy komunikaty o ich zamknięciu to w Dalej

Posted on:

Żarówka

W życiu człowieka bardzo istotną rolę odgrywa światło. Od dawna wielu odkrywców nurtowało zagadnienie oświetlenia przestrzeni. Badacze w różnych krajach niezależnie od siebie próbowali

Posted on: