Kategoria: Przemysł

Deutsche Werke

Deutsche Werke była niemiecką stocznią powstałą w 1925 roku w Kolonii, gdy doszło do połączenia niemieckich stoczni w myśl postanowień traktatu wersalskiego z 1919,

Posted on:

Cammell Laird

Jedną z najświetniejszych w całej historii brytyjskiego przemysłu stoczniowego jest firma Cammell Laird. Początki firmy mają dwa zasadnicze korzenie. Pierwszym z nich jest firma The Laird Company, która

Posted on:

Howaldtswerke

Howaldtswerke-Deutsche Werft (często używany skrót HDW), to niemieckie przedsiębiorstwo okrętowe, którego główna siedziba mieści się w Kolonii. Firma jest częścią konsorcjum ThyssenKrupp Marine Systems. Jej korzenie sięgają

Posted on: