Polskie Stocznie w obliczu postępu technologicznego

Po 1989 r. wszystkie stocznie w Polsce po kolei ogłaszały upadłość. Jest to spowodowane przede wszystkim problemami finansowymi, a one są wynikiem tego, że polskie firmy nie są w stanie konkurować z innymi usługodawcami.

Doskonałym przykładem takiego mechanizmu jest fakt, że Polska Żegluga Morska wcale nie zamawia statków w polskich stoczniach, ale w chińskich, ponieważ ich usługi są tańsze. Zasady kapitalizmu boleśnie doświadczyły polskie stocznie, ale Remontowa Shipbuilding wydaje się wychodzić z tego marazmu w bardzo dynamicznym tempie. Podczas gdy inne stocznie są zamykane, ona odkryła niszę, którą do tej pory skutecznie wypełnia.

Specjalizuje się ona przede wszystkim w budowie statków od podstaw, a wśród jej klientów należałoby wymienić przede wszystkim gospodarki, które stawiają na jakość wykonania, a nie na cenę. Do ostatnich osiągnięć stoczni należy zbudowanie m.in.

arktycznego statku, czy niszczyciela. Remontowa Shipbuilding jest jedną z niewielu stoczni, której nie był w stanie powstrzymać postęp technologiczny i prawidłowości, którymi kieruje się kapitalizm.