Cechy lidera

Jest wiele cech, które powinny charakteryzować skutecznego menadżera. Niekiedy jedne są bardziej dominujące i częściej wykorzystywane w pracy a inne będą odznaczały się mniej. Z całą pewnością lider powinien być osobą pewną siebie oraz potrafiącą podejmować trafne decyzje.

Aby osiągnąć sukces musi także dobrze i z szacunkiem dogadywać się z ludźmi. Osoba na stanowisku kierowniczym powinna być elastyczna, dawać dobry przykład a także być wiarygodną, rzetelną i otwartą Lider zespołu dobrze kiedy potrafi zbudować przyjazną i komfortową atmosferę w pracy. Musi przy tym być asertywny i zachować odpowiedni dystans aby zawsze było wyraźnie wiadomo kto rządzi w grupie.

Warto jeśli wykazuje też cechy przywódcze i ma odwagę na podejmowanie ryzyka w pracy. Dobry menadżer potrafi również ponosić odpowiedzialność i konsekwencje za źle podjęte decyzje a także niedotrzymanie terminowego wykonania zadań swojego zespołu. Jest to bardzo ważna cecha.

Pozwala unikać to sytuacji szukania winnego a także powielania tych samych błędów wiele razy.