Rozwój potencjału podwładnych

Kiedy menadżer skutecznie potrafi działać i motywować ludzi ze swojego zespołu to ich wspólna praca przynosi zauważalne efekty.

Jednak na tym jego rola nie powinna się zakończyć.

Aby rozwój był ciągły i aby zarówno firma przynosiła większe zyski a jednocześnie ludzie w niej pracujący byli zadowoleni i chętni do aktywnej pracy należy także postawić na ich rozwój.

To najczęściej rola kierowników poszczególnych zespołów.

Dobrze wyszkolona, ciągle rozwijająca się grupa pracowników to nie tylko zespół fachowców.

To także świadectwo firmy, że wierzy w swoich i ludzi oraz inwestuje w nich czas a także swoje pieniądze.

To obopólna korzyść, która wpływa pozytywnie na ewolucję przedsiębiorstwa oraz kwalifikacje kadry.

Pracownik, który zostaje doceniony, ma możliwości doskonalenia się i awansu znacznie lepiej wykonuje swoje obowiązki, chętniej przychodzi do pracy i osiąga lepsze rezultaty.

To świetne narzędzie motywacyjne ale także sposób na większą lojalność i zaangażowanie pracowników w firmie.