Czym jest dziura ozonowa?

O zjawisku dziury ozonowej możemy w ostatnich latach usłyszeć często w radio czy w telewizji, bowiem stała się ona poniekąd symbolem postępujących zanieczyszczeń środowiska, które zagrażają już nie tylko zieleni czy zwierzętom, ale także nam, ludziom. A czym tak naprawdę jest dziura ozonowa? Dziura ozonowa jest to zjawisko spadku strzeżenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.

Co ważne, tworzenie się i rozpad ozonu zachodzi pod wpływem światła, dlatego też jego natężenie jest zróżnicowane ze względu na obszary geograficzne oraz pory roku. Sam ozon stratosferyczny odgrywa ogromną rolę dla ochrony Ziemi, bowiem pochłania część promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Ziemi ze Słońca.

Jest to tak istotna cecha ozonu, ponieważ niektóre rodzaje promieniowania ultrafioletowego mają szkodliwe działanie na organizmy żywe, bowiem są w stanie uszkadzać komórki, a nawet sam materiał genetyczny komórek. Nie ulega wątpliwości, że zjawisko dziury ozonowej może być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeśli nie uda się go zahamować czy spowolnić.

Niedobór ozonu w stratosferze może być bardzo szkodliwy dla organizmów żywych, prowadząc do wszelkiego rodzaju zmian nowotworowych.