Samoloty pasażerskie a zanieczyszczenia powietrza

www.spotkaniachirped.org.pl

Zanieczyszczenie atmosfery to problem bardzo poważny i nieustannie rosnący w swych rozmiarach, bowiem ewoluujący wraz z postępem cywilizacyjnym i mknącą do przodu industrializacją.

Powietrze zanieczyszczone przez dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu czy pyły staje się coraz bardziej niebezpieczne dla ludzkich organizmów.

A jak przyczyniają się do zatrucia atmosfery samoloty pasażerskie? Samoloty pasażerskie są niewątpliwie czynnikiem najbardziej szkodliwym dla powietrza, bowiem co roku emitują do atmosfery około 140 ton dwutlenku węgla i 750 kilogramów tlenków azotów.

Są to niewyobrażalne ilości związków, które niszczą warstwę ozonową oraz sprzyjają tworzeniu chmur, które zatrzymują w atmosferze energię cieplną, przyczyniając się do rozwoju efektu cieplarnianego.

Nie ulega wątpliwości, że samoloty pasażerskie zatruwają powietrze ogromnymi ilościami trujących związków chemicznych, które pozostają w atmosferze znacznie dłużej niż substancje szkodliwe emitowane przy powierzchni ziemi.