Rzetelność w pracy

W pracy z ludźmi, szczególnie w takiej kiedy się nimi zarządza bardzo ważną cechą jaka lider powinien się odznaczać jest rzetelność. Dobrze wykonana praca, w atmosferze szacunku i swobody do podejmowania decyzji i działań powoduje, że zarówno szefowi jak i podwładnym pracuje się lepiej a zlecone zadania są wykonane dobrze, sumiennie i rzetelnie. Kiedy sam kierownik dobrze i rzetelnie wykonuje swoją pracę daje przykład do naśladowania a także wyznacza tym standard w jakim mają być zrobione dane czynności w pracy.

Przykład idący z góry jest czynnikiem prowadzącym do sukcesu wielu firm. Kiedy funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy od pracy głównie wykonywanej przez ludzi wówczas kluczowe jest zachowanie menadżera i jego postawy w stosunku do pracy i pracowników, którzy mu podlegają. Gdy zwierzchnicy mają odpowiednie nastawienie i wymagają tego od swojego zespołu praca zarówno jego jak i jego grupy jest bardziej efektywna i przebiega bez większych komplikacji.

Dlatego bardzo ważne jes,t aby lider miał powyższe cechy i umiał je wykorzystywać w praktyce.