Początki górnictwa

Często nie zastanawiamy się nad tym, jakie korzenie mają funkcjonujące w dzisiejszych czasach branże. Ich istnienie jest dla nas niemal oczywiste, bo nie pamiętamy czasów, w których jeszcze nie działały.

Podobnie jest w przypadku górnictwa. Niewielu z nas wie, w jakim okresie historycznym należałoby poszukiwać początków tej szlachetnej gałęzi przemysłu.

Historia istnienia górnictwa sięga bardziej zamierzchłych czasów, niż mogłoby się z pozoru wydawać. Jej początków można doszukiwać się już w epoce kamienia, kiedy to ludzie porzucili zbieractwo krzemiennych odłamków na rzecz celowego i świadomego wydobywania tego typu surowców sposobem górniczym.

Co ciekawe, już wtedy wykorzystywano do tego celu prymitywne narzędzia, na przykład kilofy wykonane z jelenich rogów. Za kolejny etap rozwoju kamienia można uznać rozpoczęcie wydobycia rodzimych metali.

Wtedy też eksploatowano złoża, wydobywając z nich między innymi złoto, srebro i miedź. Już na kilka tysięcy lat przed naszą erą doceniono też możliwość pozyskiwania metali z rud.

Wtedy też stosowano pierwsze, prymitywne sposoby wzbogacania kopalin.