Miedź w przemyśle metalurgicznym

Przemysł metalurgiczny obejmuje wszelkie procesy dotyczące metali i ich stopów, które dotyczą wszystkich faz produkcji i różnorodnych funkcji. Nie ulega wątpliwości, że ogromną rolę w polskim przemyśle metalurgicznym odgrywa miedź.

A jak możemy ją zdefiniować? Miedź jest to metal wydobywany głównie jako siarczek w kopalniach odkrywkowych ze złóż porfiru miedziowego. Jest to surowiec niezwykle często wykorzystywany przy produkcji maszyn przemysłowych, kabli elektrycznych, instalacji wodociągowych i pokryć dachów.

W tych, a także i wielu innych przypadkach miedź używana jest jako metal, jednak równie często korzysta się z jej stopów, które mają znacznie większą wytrzymałość. Do najbardziej znanych stopów miedzi możemy zaliczyć brązy, czyli jej związki z cyną, cynkiem czy molibdenem.

Nie ulega wątpliwości, że miedź ma bardzo szerokie zastosowanie w metalurgii, zarówno tej z obszaru przemysłu, jak i tej obejmującą sztukę, w tym jubilerstwo. Jest to więc metal niezwykle popularny, o licznych cechach, które poprawiają trwałość czy właściwości mechaniczne innych surowców.