Jak wygląda herb górników?

Górnicy są bardzo charakterystyczną i łatwo rozpoznawalną grupą zawodową. Wykonując ciężką pracę, związaną ze stałym ryzykiem utraty zdrowia lub życia, zasługują na społeczny szacunek. Ze względu na to, a także na wieloletnie tradycje wykonywania tego właśnie zawodu, górnicy posiadają tzw. kuplę – swoje własne godło, powszechnie rozpoznawane na terenie całego kraju. Znajdziemy go też w herbach wielu miast, posiadających górnicze tradycje.

Pomimo tego, że większość z nas bez problemu potrafiłaby wskazać, jak wygląda godło górników, niewielu ludzi wie, co właściwie się na nim znajduje. Dla laika przedstawia ono po prostu skrzyżowane narzędzia, które, jak łatwo się domyślić, są wykorzystywane podczas prac wydobywczych. Przypominają one w swoim wyglądzie dwa młoty, spośród których jeden jest tępo, a drugi ostro zakończony. Warto wiedzieć, że przedstawione na górniczym herbie narzędzia to nic innego jak pyrlik i żelazo. Pierwszy z nich, pyrlik, jest płasko zakończony i w zamierzchłych już czasach służył do uderzania w ostro zakończone żelazo.

Właśnie w ten sposób, wymagający ogromnego nakładu fizycznej pracy, dawniej wydobywano kopalne surowce.