Deutsche Werke

Deutsche Werke była niemiecką stocznią powstałą w 1925 roku w Kolonii, gdy doszło do połączenia niemieckich stoczni w myśl postanowień traktatu wersalskiego z 1919, który nakazywał Niemcom demobilizację. Spółka zarządzana była przez urzędników z nadania rządu Republiki Weimarskiej i jej zarząd znajdował się w Berlinie.

Należy stwierdzić, że Deutsche Werke nie miało szczęścia do wielkich wydarzeń historycznych, gdyż początkowo firma produkowała statki transportowe, ale gdy w 1933 roku partia nazistowska doszła do władzy w Niemczech, sektor produkcji został zmieniony na statki wojenne. Podczas II wojny światowej siedziba firmy i jej główne zakłady produkcyjne zostały przeniesione do Gdyni, a jej nazwę zmieniono na Deutsche Werke Gotenhafen.

www.thegp3blog.com

Tak jak wspomniano – historia brutalnie obeszła się z Deutsche Werke i w wyniku nalotów bombowych cała infrastruktura przedsiębiorstwa została zniszczona i firma praktycznie przestała istnieć. W 1955 roku tereny po firmie zostały wykupione przez inną niemiecką stocznię – Howaldtswerke.