Czym są rudy metali?

W przemyśle metalurgicznym istotną rolę odgrywa cały szereg procesów takich jak wydobywanie z ziemi rud, uzyskiwanie z nich czystego metalu, rafinacja, obróbka cieplna, odlewania czy produkcja stopów. Jednakże wszystkie te procesy rozpoczynają się wydobyciem rud. A czym tak naprawdę są rudy metali? Rudy są to kopaliny, czyli skały lub minerały, z których uzyskuje się jeden lub więcej składników. Rudy w sensie przemysłowym to materiały zawierające związki metali.

Poza nimi w rudach występują także inne związki, na przykład tlenki. Jeśli chodzi o klasyfikacje rud, to wyróżnić możemy rudy monometaliczne, które zawierają jeden metal oraz polimetaliczne, które w swoim składzie mają więcej niż jeden metal. Do rud najczęściej wykorzystywanych jako surowce w przemyśle metalurgicznym zalicza się przede wszystkim rudy żelaza, cynku, miedzi i ołowiu. Nie ulega wątpliwości, że są to surowce bardzo ważne, bowiem umożliwiają one produkcję wielu istotnych elementów konstrukcyjnych czy użytkowych.