Co to jest górnictwo?

Górnictwo to jeden z najbardziej charakterystycznych zawodów. Już dzieci w szkole podstawowej potrafią spośród osób narysowanych na obrazku wybrać ten wizerunek, który przedstawia górnika.

Dzieje się tak prawdopodobnie głównie ze względu na jego specyficzny, ciemny strój oraz rozmaite atrybuty osób pracujących w tejże branży. Wszyscy wiemy też, że górnik zajmuje się wydobywaniem węgla.

Ale czy potrafimy zdefiniować górnictwo? Kopalnictwo, bo tak brzmi jego zamienna, choć rzadko wykorzystywana nazwa, jest jedną z bardziej precyzyjnych dziedzin szeroko pojmowanego przemysłu. Obejmuje wszelkie działalności, których celem jest wydobycie kopaliny, czyli dowolnego surowca o pewnym znaczeniu gospodarczym.

Ponadto zajmuje się przygotowywaniem wydobytych surowców do użytku przemysłowego bądź wykorzystania w życiu codziennym. Kiedy przywołujemy na myśl górnictwo, zwykle do głowy przychodzi nam przede wszystkim wydobywanie węgla.

Warto jednak pamiętać, że jest to dziedzina o znacznie szerszych zainteresowaniach. Wszystkie z nich sprowadzają się jednak do wydobywania surowców z ziemi oraz czynności bezpośrednio z tym związanych.